745A美女教師

745A美女教師

冬末开花如栎花,成条下垂,长二、三寸。中满鼓胀∶用三、五年陈壶卢瓢一个,以糯米一斗作酒,待熟,以瓢于炭火上炙热,入酒浸之,如此三、五次,将瓢烧存性,研末。

古以为果,今不入例矣。白曝须嘉实乃堪,其市货者,多用杂色荔枝入盐、梅曝成,皮色深红,味亦少酸,殊失本真。

【主治】耳流水或脓血。水肿烦渴∶小便少者。

垂丝海棠,花粉红向下。《总录》∶用白梅包生矾末作丸含咽,或纳吞之。

 高二、三寸,状如珊瑚,有细齿。 每服二钱,温金刃斧伤∶用独壳大栗研傅,或仓卒嚼敷亦可。

七月实熟,壳青黄色,纹作鳞甲,形圆,大如弹丸,核若木子而不坚,肉薄于荔枝,白而有浆,其甘如蜜。 则此果亦余甘之类,而性稍温涩也。

Leave a Reply