av全身按摩

av全身按摩

不然,何以泻水而口不渴,非泻邪水耶?夫肾中有水、火之分,水之不足,火之有余也;火之有余,水之不足也。

夫阴阳之道,彼此相无阴,乃阳从何生;无阳,乃阴从何长。用桂枝汤,而邪入于营者,非桂枝之不足以散卫中之邪,乃迟用桂枝,而邪已先入于荣中,桂枝将奈何哉。

沙苑蒺藜善止遗精遗溺,治白带喉痹,消阴汗,而白蒺藜则不能也。 若言其扶阳起痿,止小便遗沥,去妇人阴痒,绝无一验。

故胸,肺气结也,用枳壳于桔梗之中,使之升提而上消。肝木既平,则脾土得养矣。

温肝经之血,补肾脏之精,兴阳长阴茎,暖腰膝而助阳气,经候可调,小便能缩,通水窍,去三虫,强力延年,轻身明目。柘木枝,开产门交骨尤神,下喉不须一时立开,余亲试而奏效者也。

 况古人瘦胎饮,为湖阳公主而设,以彼生长皇家,奉养太过,其气必实,不得已而损其有余,则胎易养也。世以泽兰为泽草,谁知泽兰别是一种草药,非兰蕙馨香之药也。

Leave a Reply